Monday, October 5, 2009

zvysok dna travim v posteli
coby v dennom ruchu
travnatych koseli
pokym hry a sny
sa zjavia v posteli

v objati noci
budem tancovat
z oci do oci
lamat hnev v sebe
ked vlockami lasky
opatrim teba