Wednesday, January 25, 2012

prvosienky

zrodila som sa v lúčoch slnka
nového, jarného
chodili ma polievať
krhlou, zlatom posiatou

zrodila som sa tu a tam
v nenáročných kopcoch
v náručí otvorenom
ďalšiemu dňu

zrodila som sa
v myšlienkach Tvojich
tak ako tu čítaš slo-víčko
po slo-ví-čku, moje prvosienky

vďaka.


Thursday, January 19, 2012

as I confide my castles to your kingdomonly thoughts separate us
not people, or walls
only thoughts separate us
not meadows or empty halls

only thoughts separate us
not wars or postcards
you never sent
only thoughts separate us
not chambers of cloudy hearts

only thoughts separate us
like a hot spring
they run through your lungs
just to reach, to sting
me

only thoughts separate us
dont you see it?
let me go
let me quit
my little sorrows

(those were never meant
to live anyways)
only thoughts separate us
in this mad, mad world
doomed to cease
as it unfurled