Friday, October 8, 2010

Celý život

snažím sa byť hodná tvojích rúk
čo hľadili ma keď som bola biedna

snažím sa utopiť myšlienky zvodné
v bájnych púš'tach konečného nekonečna

snažím sa aby koniec nebol trpký
ba ani aby sa koncom stal

snažím sa o toto všetko nenápadne
akoby pavučinkou prepliesť

každú myšlienkú na Teba
keď sa víly točia v nedohľadne

a ja hľadám ich oporu
v korunách stromov

a štrnganí zvončekov
čo značia teplo domu
you came to my life
as rapid as vigorous
as a wind
you forged through me

you came and
brought me air
to my life
you smitten me

you came and i thought
that you will be me
forever our hearts
will last

now you take all
the roses we planted
the colors we painted
the muses we created
the pianos we played
now you leave me
quicker than you came