Friday, April 27, 2012

Do Prahy iba vlakom. Prague, only by train.

Keď stretnete spriaznenú dušu, tiež sa vám nechce spať, tak ako mne, ani po piatich hodinách spánku? Srdce mi vtedy vypovedá palpitáciami ako po dvoch šálkach silného čaju.Vobec sa mi vtedy nechce premýšľať, len absorbovať pórmi duševného vnútra tie všetky modrozelené vnemy.  

Začínam sa báť, že už sa vobec (ničoho) nebojím. Takto vzniklo znovuzrodenie v nových myšlienkových realitách. Krokodýly odišli, a ja medzitým objavujem Pražské duše.


When you meet a kindred soul, do you also not want to sleep, as I, even after five hours of sleep? Heart then responds by palpitations as when drinking two cups of strong tea. Then, I do not want think, only absorb through pores of my spiritual innerness all those blue-green percepts. I am started to be afraid, that I am not afraid (of anything) anymore.


This is how the new mental realities were reborn. The crocodiles departed, and I am discovering Prague souls in the meantime.


Beauties in Prague: Krásy v Prahe:

Sunday, April 15, 2012

wishes


Morning opening of the windows,
brings the world into my sleepy dreams.
"You wish to be a primabalerina?"
"You think it will make you feel any better?"
You wish to see through eyes of conundrum
big and elevated above sea level
as peaks of trees wonder around it.


"You wish to be a Chinese seamstress?"
"You think it will make you feel any lighter?"
You wish to hear through ears of fallacies
monstrous and unbalanced dirty waters
where you wash you feet every night.


"You wish to be a white elephant?"
"You think it will make you feel any more special?"
You wish to suffer the skin of uncaring humans
left alone in your foolish prison
which you cannot jump through.Rest in, rejoice, where you are
where your mind sets every evening.
Tuesday, April 3, 2012

Cesta na polárny kruh/ Journey to the Polar Circle


Spoza studenej steny nedeľnej vane sa vynára Tvoj svet. Ľevandulové listky a kvietky nedobrovoľne uvaznené v kutoch bielej fasady. Skúsenosť relaxácie je možnosťou vyplaviť prebytočné myšlienky ešte podnietená. Prsty na nohách ako struny na gitare vyľadujú príliv vodného prúdu. Neelegantne popíjam pivo (ale, no tak. Vo vani?) Cítim moje zlomené srdce. Hrá v ňom Bon Iver. A ja lámem srdcia inde. Snáď mi Mila Haugova a David Sedaris, posedávajúci na krajíčku vane odpustia moje vodné rozmary. Vlasy mi víria vo vode ako malý čierny krokodýl. Okolo pŕs. Ponad trupom. Ponaraním dávam svojim rukám existenciu. Vnáranim im dávam zbohom. A aj všetkým čiernym krokodýlom.

Behind the cold walls of Sunday bathtub, Your world arises. Lavender leaves and blossoms involuntarily confined to corners of white façade.  The whole experience of relaxation is enhanced by the possibility of venting exceeding thoughts. Toes, as guitar strings, are tuning the tide of water streams. I am inelegantly drinking beer (yes, in the tub). Feeling my broken heart. Bon Iver is playing in it. However, I am breaking hearts elsewhere. Perhaps, Mila and David (Sedaris), settled on a brink of bathtub, forgive my watery whims. My hair is floating in the water as a little black crocodile. Around my breasts. Above my torso. Emerging brings about existence of my arms. By submerging I give them  farewell. So to all black crocodiles.

“We’ ll be together until we die”. ~ “Uhm.” ~ “Even after…~” How can you be sure that the person you find is me.” ~ “We’ ll figure it out, we’ ll find a way”.