Friday, April 27, 2012

Do Prahy iba vlakom. Prague, only by train.

Keď stretnete spriaznenú dušu, tiež sa vám nechce spať, tak ako mne, ani po piatich hodinách spánku? Srdce mi vtedy vypovedá palpitáciami ako po dvoch šálkach silného čaju.Vobec sa mi vtedy nechce premýšľať, len absorbovať pórmi duševného vnútra tie všetky modrozelené vnemy.  

Začínam sa báť, že už sa vobec (ničoho) nebojím. Takto vzniklo znovuzrodenie v nových myšlienkových realitách. Krokodýly odišli, a ja medzitým objavujem Pražské duše.


When you meet a kindred soul, do you also not want to sleep, as I, even after five hours of sleep? Heart then responds by palpitations as when drinking two cups of strong tea. Then, I do not want think, only absorb through pores of my spiritual innerness all those blue-green percepts. I am started to be afraid, that I am not afraid (of anything) anymore.


This is how the new mental realities were reborn. The crocodiles departed, and I am discovering Prague souls in the meantime.


Beauties in Prague: Krásy v Prahe: