Tuesday, May 8, 2012

Veci rostou rychle, a odznívají pomalu (v mém srdci)


No comments: