Monday, February 20, 2012

ako slnko
vošiel si do mojej duše
plnej vyduchoprázdna
samú ma, prosím,
nenechávaj


Sunday, February 12, 2012

Morning delicatessa(s)

waking up

dancing while washing myself


making tea
drinking tea 


jumping and protestinggoing to work
After all, mornings are invigorating.

Thursday, February 9, 2012

Thursday

Morning with Wislava Szymborska (gives me shivers)/ 
Ráno s Wislavou Szymborskou (mi dáva husí kůži)
  

The Three Oddest Words
When I pronounce the word Future,
the first syllable already belongs to the past.

When I pronounce the word Silence,

I destroy it.

When I pronounce the word Nothing,

I make something no non-being can hold.
 
Tři nejpodivnejší slova
Když pronáším slovo Budoucnost,
první slabika už odchází do minulosti.

Když pronáším slovo Ticho,
ničím to ticho.

Když pronáším slovo Nic,
tvořím cosi, co se nejde do žádneho nebytí.