Friday, June 5, 2009

penelope ma poslala
na dno mojich myslienok
oceanom posiatych
v dnesnych novinach
klasickych reci
nachadzam smiech a plac
avsak nie detstky

No comments: